Навчальна науково-дослідна лабораторія 
археологічних досліджень Інституту історичної освіти 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.


Історія Лабораторії нараховує вже більше 30 років і бере свій початок у далекому 1969 році, коли в Київському педагогічному інституті ім. А. М. Горького був відкритий історичний факультет і створений гурток археології. Очолила його співробітниця Інституту археології, кандидат історичних наук Надія Михайлівна Кравченко. Саме вона зуміла створити й згуртувати навколо себе групу студентів, які займалися поглибленим вивчанням археологічних дисциплін. За три десятки років безліч студентів згадують роботу в лабораторії як кращі, найяскравіші моменти свого життя. Але зберегти вірність археології й присвятити себе науці змогли обрані.
Серед них Руслан Германович Шишкін - керівник Лабораторії, учень Надії Михайлівни Кравченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології слов'ян .
Його незмінним однодумцем є Олег Влодиславович Петраускас - кандидат історичних наук, співробітник відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України. З 1995 року він несе непосильний тягар керівника щорічної студентської археологічної експедиції.


Основні форми роботи Лабораторії:
· археологічні експедиції; 
· підготовка наукових звітів і публікацій; 
· наукові конференції, семінари, колоквіуми; 
· лекції й практичні заняття по археології.

Тематика наукових досліджень Лабораторії досить велика.
Основним напрямком досліджень є загальна тема "Етнокультурна історія Середнього Подніпров'я в першій половині I тисячоліття н.е.", що охоплює такі проблеми: 
· реконструкція системи заселення й екології території племен черняхівской культури; 
· вивчення господарства придніпровських племен; 
· релігійні вірування носіїв черняхівской культури за матеріалами поховального обряду; 
· проблема взаємин черняхівскої і київської культур; 
· проблема формування й розвитку черняхівскої і київської культур і подальші долі їхніх носіїв.